เงื่อนไขการฟรี

อุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้ฟรี


 • ท่อน้ำยา 4 เมตร ฟรี

  - 9000, 13000 BTU เกินราคาเมตรละ 350 บาท

  - 15000 BTU เกินราคาเมตรละ 400 บาท

  - 18000, 24000 BTU เกินราคาเมตรละ 500 บาท


 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์จำนวน 1 ชุด 4 เมตร ฟรี

  - หากความยาวเกินเมตรละ 250 บาท


 • Breaker คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก. ฟรี

 • สายไฟยาว 10 เมตร ฟรี

  - หากความยาวเกินเมตรละ 50 บาท

 • กะโหลก ข้องอ ฟรี

  - ให้อย่างละ 1 ชิ้น ส่วนเกินชิ้นละ 100 บาท


 • ขากระเช้า มูลค่า 800 บาท/ชุด ฟรี

 • กริลเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน 800 บาท/ชุดซื้อเพิ่ม
 • รับประกันการติดตั้ง 90 วัน จากการเปิดใช้งานปรกติ